تظاهرات دهها هزار نفری شیعیان عراق در سالگرد حمله به این کشور

در عراق دهها هزار نفراز حامیان مقتدی صدر، روحانی شیعه در نهمین سالگرد حمله به رهبری آمریکا به این کشور که منجر به سرنگونی حکومت صدام حسین، رئیس جمهوری سابق شد، در شهر بصره دست به راهپیمایی زدند.

در جریان این تظاهرات، شرکت کنندگان شعارهایی در اعتراض به شرایط جاری در کشور از جمله فقر و فساد مالی سردادند.

شرکت کنندگان به نشانه اعتراض به شرایط نامساعد جاری تابوت های سیاه کوچکی حمل می کردند که بر روی آنها نوشته شده بود: "برق"، "آموزش" و "دمکراسی."

به گفته خبرنگاران، علیرغم افزایش تولید نفت، مردم این کشور به طور مرتب با قطع برق، کمبود آب آشامیدنی، فساد مالی گسترده و بیکاری فزاینده روبرو هستند.

گفته شده بسیاری از مردم از سراسر عراق برای شرکت در این راهپیمایی به بصره رفته بودند.

یکی از شرکت کنندگان به خبرگزاری رویترز گفته است که "ما برای رفع بی عدالتی علیه مردم عراق در این راهپیمایی شرکت کرده ایم."

این راهپیمایی در حالی از سوی هواداران مقتدی صدر انجام شده که قرار است هفته آینده این کشور برای اولین بار ظرف ۲۰ سال گذشته میزبان نشست سران اتحادیه عرب باشد.

این نشست از ۲۷ تا ۲۹ مارس ( هشتم تا دهم فروردین ماه) در بغداد برگزار می شود.