پلیس ایتالیا ۴۷ نفر از اعضای مافیا را بازداشت کرد

پلیس ایتالیا از دستگیری ۴۷ نفر در جریان یک عملیات بزرگ علیه مافیای این کشور خبر داده است.

حدود یک سوم از دستگیرشدگان، قضاتی هستند که ظن آن می رود در اقداماتی نظیر پولشویی و فساد مالی دست داشته اند.

گفته شده این افراد با گرفتن رشوه ، احکامی را به نفع اعضای باند مافیایی کامورا که در اطراف ناپل فعال هستند، صادر کرده اند.

در جریان این عملیات، چندین خانه ، اتومبیل و دارایی هایی به ارزش یک میلیارد یورو توقیف شده است.