تفاوت فشار خون در دو بازو 'نشانه خطر بالقوه'

محققان ادعا کرده اند که اختلاف زیادی فشار خون در دو بازو می تواند نشانه ای از خطر مرگ زودرس باشد.

مطالعه ۲۳۰ بیمار مبتلا به فشار خون بالا نشان داد کسانی که اختلاف فشار سیستولیک (رقم بالایی) آنها در دو بازو زیاد بود با خطر بیشتر مرگ در اثر حمله قلبی، سکته مغزی یا سایر عوامل روبرو بودند.

بنیاد قلب بریتانیا می گوید کسانی که دچار این مشکل هستند باید تحت نظارت بیشتر برای سلامت قلب باشند.

اندازه گیری فشار خون در هر دو بازو از توصیه های سازمان های ملی بریتانیاست اما مددیاران پزشکی همیشه آن را مراعات نمی کنند.