قاضی آمریکایی به 'جاسوس کوبایی' اجازه داد به کوبا سفر کند

یک قاضی آمریکایی به رنه گونزالس، اهل کوبا که در ارتباط بااتهام جاسوسی به نفع دولت آن کشور محاکمه و به زندان محکوم شده بود، اجازه داده برای دیدن برادر بیمارش به کوبا سفر کند.

رنه گونزالس عضو گروه موسوم به "گروه پنج نفره" بود که در سال ۲۰۰۱ به اتهام جاسوسی به نفع کوبا محاکمه و به دوره های طولانی زندان محکوم شدند هرچند دولت کوبا تاکید داشت که ماموریت آنان جلوگیری از حمله مهاجران کوبایی به کشورشان بود و نه جاسوسی به زیان ایالات متحده.

طبق رای قاضی دادگاه، آقای گونزالس اجازه خواهد داشت به مدت دو هفته از کوبا دیدن کند هر چند دولت آمریکا با این سفر مخالفت کرده و گفته بود که در جریان این سفر، به آقای گونزالس "آموزش های جاسوسی جدید" داده خواهد شد.