هزاران نفر در مراسم بزرگداشت رهبر قبطیان مصر شرکت کردند

نمایندگان مذهبی کشورهای مختلف، اعضای هیات دولت مصر و دیپلمات های خارجی مقیم مصر در مراسم بزرگداشت پاپ شنوده سوم، رهبر کلیسای قبطی مصر در کلیسای اعظم مرقس قدیس قاهره، پایتخت، حضور یافته اند و این مراسم از طریق تلویزیون های مداربسته برای هزاران تن از عزاداران در خارج کلیسا پخش شده است.

پاپ شنوده که روز شنبه در سن هشتاد و هشت سالگی درگذشت، برای حدود چهل سال رهبری مذهبی قبطیان مصر را برعهده داشت و هنگامی درگذشت که مسیحیان قبطی خود را بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید می بینند و از پاپ جدید خواهند خواست برای تثبیت موقعیت این اقلیت در جامعه مصر تلاش کند.

قرار است پیکر رهبر کلیسای قبطی مصر در صومعه ای واقع در منطقه دلتای رود نیل دفن شود و دولت نظامی مصر به این مناسبت یک روز عزای ملی اعلام داشته است.