شبه نظامیان الشباب چندین نفر را در مرکز سومالی ربودند

گروهی از شبه نظامیان گروه اسلامگرای الشباب در سومالی بامداد سه شنبه به یکی از شهرهای مرکزی این کشور حمله کردند و با اخراج شبه نظامیان طرفدار دولت، چند نفر را به گروگان گرفتند و با خود بردند.

ساکنان شهر گفته اند که در این حمله، دست کم یازده نفر نیز کشته شده اند.

اخیرا رهبران الشباب از نیروهای خود خواسته اند تا به تلافی عقب نشینی از شهر بایدوا، از مراکز تمرکز این گروه در ماه گذشته، عملیات خود در نقاط دیگر سومالی را شدت بخشند.