دیده‌بان حقوق بشر از مخالفان حکومت سوریه انتقاد کرد

دیده بان حقوق بشر، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، گفته است که برخی از مخالفان مسلح حکومت سوریه مرتکب نقض موازین حقوق بشر از جمله گروگانگیری، شکنجه و قتل شده اند و افزوده است که مخالفان حق ندارند به تلافی عملیات خشونت آمیز حکومت سوریه، دست به اقدام مشابه بزنند.

دیده بان حقوق بشر، که از جمله منتقدان اقدامات حکومت سوریه علیه معترضان در این کشور بوده، گفته است که گروه های مسلحی که مرتکب چنین اقداماتی می شوند ظاهرا با تشکل های شناخته شده مخالف دولت سوریه مرتبط نیستند و از شورای ملی سوریه - متشکل از شخصیت ها و گروه های مخالف حکومت - اطاعت نمی کنند.

با اینهمه، این سازمان از رهبران مخالف دولت سوریه خواسته است تا اینگونه اقدامات را به طور علنی محکوم کنند.