۴۰۰ نفر دیگر از اعضای مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف خارج شدند

۴۰۰ نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق روز دوشنبه شب ۱۹ مارس ( ۲۹ اسفندماه) اردوگاه اشرف را تخلیه کرده و به اردوگاه حریه (آزادی) در نزدیکی بغداد منتقل شدند.

پس از حدود سه دهه از اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف، تخلیه این اردوگاه از ماه گذشته میلادی آغاز شد.

تاکنون حدود ۱۲۰۰ نفر از ساکنان اردوگاه اشرف طی سه مرحله به اردوگاه جدید منتقل شده اند.

گفته می شود هنوز ۲۰۰۰ نفر دیگر از اعضای این سازمان باید اردوگاه اشرف را تخلیه کنند.

قرار است اردوگاه حریه تا خروج نهایی ساکنان اشرف از خاک عراق اقامتگاه موقت آنها باشد.

اردوگاه اشرف بیست و پنج سال پیش در ۸۰ کیلومتری مرزهای ایران در استان دیاله عراق برقرارشد. جمهوری اسلامی ایران همواره از وجود این اردوگاه و فعالیت های سازمان مجاهدین از خاک عراق معترض بوده است.

پس از اشغال عراق توسط سربازان آمریکایی، ساکنان اردوگاه خلع سلاح شدند و طبق کنواسیون چهارم ژنو امنیت آنان به نیروهای اشغالگر سپرده شد. در اواخر سال ۲۰۰۸، با ضمانت تامین امنیت ساکنان اردوگاه از طرف دولت عراق، کنترل اردوگاه اشرف در اختیار نیروهای امنیتی عراق قرار گرفت.