ساعت رسمی ایران یک ساعت به جلو کشیده می‌شود

بر اساس مصوبه مجلس ایران ساعت رسمی این کشور ساعت ۲۴ امشب اول فروردین (۲۰ مارس) یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حالت اولیه برگردانده می‌شود.

در حالیکه تغییر ساعت از سال ۱۳۷۰ در ایران انجام می‌شد، محمود احمدی نژاد در اولین سال ریاست جمهوری خود در سال ۱۳۸۴ خورشیدی، اعلام کرد که از سال آینده تغییر فصلی ساعت رسمی در این کشور اجرا نخواهد شد.

این تصمیم با مخالفت گسترده‌ای رو به رو شد و در نهایت مجلس ایران در سال ۱۳۸۶ خورشیدی تغییر ساعت را به شکل یک قانون به تصویب رساند و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.