'۱۳۰۰ متکدی در تهران سبزی پلو ماهی شب عید خوردند'

یک مقام شهرداری تهران، گفته است در تمام گرمخانه‌ها و مراکز نگهداری "متکدیان و کارتن خواب‌ها" مراسم شب سال نو برگزار شده و افزوده است که "تمامی ۱۳۰۰ متکدی و کارتن خواب تهرانی میهمان سفره برکت یکی از خیرین بودند و با هم سبزی پلو ماهی میل کردند."

روز سه شنبه، ۱ فروردین، (۲۰ مارس)، رضا جاگیری، معاون سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، به خبرگزاری مهر گفت قرار است سال آینده دو گرمخانه دیگر در تهران راه اندازی شود و افزود که تمامی مناطق شهر تهران باید صاحب گرمخانه شوند.

تکدی‌گری از مشکلات شهر تهران است و مسئولین این شهر بارها اعلام کرده اند که پدیده گدایی در این شهر، سازمان یافته است.

شمار افرادی که در تهران گدایی می کنند در سال های اخیر افزایش یافته، که گفته می شود دلیل آن بیکاری، تورم و افزایش جمعیت بوده است.