محققين دانشگاه آکسفورد: آسپرين از سرطان جلوگيری می کند

تحقیقهای جدید محققان دانشگاه آکسفورد نشان می دهد که مصرف روزانه آسپرین می تواند از ابتلا به برخی سرطانها جلوگیری و حتی انواعی از این بیماری را درمان کند.

مردم زیادی روزانه آسپرین مصرف می کنند تا از سکته قلبی و مغزی جلوگیری کنند.

پیتر راتول، از دانشگاه آکسفورد و مدیر این تحقیقات، می گوید که شواهد نشان می دهد خوردن مقدار کم این داروی مسکن می تواند از پخش شدن برخی از سرطانها جلوگیری می کند.

پژوهشهای قبلی بر موثر بودن آسپیرین در پیشگیری از انواعی از سرطان، از جمله سرطان روده اشاره کرده بودند، اما اعتقاد بر این بود که برای اثر بخشی این دارو، باید از آن حداقل ده سال استفاده کرد. اما بر اساس نتایج این پژوهش جدید، حتی ۵ سال استفاده مستمر از آسپیرین می تواند این اثر پیشگیرانه را ایجاد کند.

این پژوهش در مجله معتبر علمی لانست به چاپ رسیده است.