گروگان زن بریتانیایی در سومالی آزاد شد

جودیت تبات، زن بریتانیایی که در کنیا ربوده شده و به مدت شش ماه را در اسارت گروگانگیر ها در سومالی به سر برده بود آزاد شده و قرار است روز چهارشنبه، ۲ فروردین (۲۱ مارس) به نایروبی، پایتخت کنیا، منتقل شود.

گروگانگیرها این شهروند بریتانیایی را در برابر دریافت باج آزاد کرده اند.

خانم تبات و همسرش برای گذراندن تعطیلات به منطقه ای دور افتاده در سواحل شمالی کنیا رفته بودند که هدف حمله گروگانگیرها قرار گرفتند و آقای تبات در این حمله کشته شد.

خبرنگار بی بی سی می گوید یک شرکت خدمات امنیتی خصوصی از طرف خانواده خانم تبات وارد عمل شد و توانست مقدمات آزادی او را فراهم کند.