انفجار در برابر سفارت اندونزی در پاریس

بامداد روز چهارشنبه، ۲ فروردین (۲۱ مارس)، یک بسته حاوی مواد منفجره در مقابل در ورودی سفارت اندونزی در پاریس منفجر شد.

به گزارش منابع پلیس، سرایدار ساختمان در ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه بامداد به وقت محلی متوجه وجود این بسته شد اما قبل از وقوع انفجار، از آن دور شده بود و در نتیجه آسیبی ندید.

این انفجار به تعدادی خودرو خسارت رسانده و باعث شکسته شدن شیشه پنجره های نزدیک محل شده اما در این واقعه، به کسی آسیبی نرسیده است.

ماموران پلیس و آتش نشانان در محل حضور یافته و خیابان های منتهی به سفارت اندونزی را به روی عبور و مرور بسته اند.