'موریتانی با استرداد رئیس سازمان اطلاعات قذافی موافقت کرد'

معاون نخست وزیر لیبی پس از ملاقات با رئیس جمهوری موریتانی گفته است که دولت موریتانی با استرداد عبدالله السنوسی، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت حکومت معمر قذافی و از خویشاوندان او که به موریتانی گریخته بود، موافقت کرده اما مقامات موریتانی گفته اند که هنوز در این مورد تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

عبدالله السنوسی، که از او با عنوان "دست راست قذافی" نام برده می شد و هفته گذشته در فرودگاه موریتانی دستگیر شد، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان قیام اعتراضی مردم لیبی در سال گذشته تحت پیگرد دادگاه کیفری بین المللی و دستگاه قضایی لیبی است.

همچنین، برخی از منابع این مقام ارشد حکومت قذافی را با برخی اقدامات تروریستی حکومت قذافی در خارج از آن کشور مرتبط می دانند و از جمله دولت فرانسه خواستار محاکمه او در ارتباط با انفجار در یک هواپیما مسافربری فرانسوی در سال ۱۹۸۹ است که بیش از یکصد و هفتاد کشته برجای گذاشت.