بودجه بریتانیا با نظام مالیاتی جدید ارائه شد

جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا امروز بودجه سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ این کشور را به پارلمان ارائه کرد که شامل تغییراتی در نظام مالیاتی می‌شود.

بر اساس بودجه جدید، میزان درآمد معاف از مالیات بیشتر می شود تا کم درآمدها مالیات کمتری بپردازند.

همچنین سهم مالیاتی که به درآمدهای بالای ۱۵۰ هزار پوند تعلق می گیرد از ۵۰ درصد به ۴۵ درصد کاهش می یابد تا به گفته دولت، صاحبان ثروت تمایل بیشتری به فعالیت اقتصادی در بریتانیا پیدا کنند و گردش مالی و در نتیجه درآمد کلی دولت از مالیات افزایش یابد.

اما در نظام مالیاتی جدید تغییرات دیگری هم داده شده است که به گفته حزب کارگر، حزب مخالف دولت، بر اساس آن میلیون‌ها نفری که درآمد متوسط دارند، مالیات بیشتری خواهند پرداخت.