شل برای اولین بار برای تولید گاز با چین قرارداد بست

شل برای اولین بار برای تولید گاز با چین قرارداد بست

شرکت نفتی شل اعلام کرده برای اولین بار برای تولید گاز از سنگ های رسوبی در چین با شرکت ملی نفت این کشور که متعلق به دولت است همکاری می کند.

چین یکی از بزرگترین منابع گاز از سنگ های رسوبی را در جهان دارد.

این کشور می خواهد تا سال ۲۰۱۵ تولید گاز از سنگ های رسوبی خود را آغاز کند.

تحلیل گران می گویند چین تا کنون به دلیل فقدان مهارت های تخصصی در این زمینه در تولید این نوع گاز کند پیش رفته است.

کمپانی شل با انتشار بیانیه ای روی وب سایت خود گفته: "شل تکنولوژی پیشرفته و مهارت های عملیاتی خود را در کنار تجربه جهانی اش در این پروژه به کار می گیرد تا با همکاری شرکت نفت ملی چین به تولید گاز از منابع سنگ های رسوبی این کشور بپردازد."

این توافق باید رسما به تایید دولت چین برسد.