برادر رییس جمهوری سابق آمریکا از نامزدی میت رامنی حمایت کرد

میت رامنی فرماندار سابق ماساچوست و نامزد پیشتاز در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان تایید جب بوش برادر رییس جمهوری سابق آمریکا را به دست آورد.

جب بوش فرماندار سابق فلوریدا که از چهره های مهم جمهوری خواه است از جمهوری خواهان خواسته با حمایت از میت رامنی متحد شوند.

خبرنگاران می گویند حمایت چهره ای مانند جب بوش از میت رامنی می تواند به این معنی باشد که حزب جمهوری خواه آرام آرام در مورد نامزدی آقای رامنی به اتفاق نظر نزدیک می شود.

نامزد پیروز در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان رقیب اصلی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ خواهد بود.