درخواست برای تغییر قانون تجاوز به دختران در مراکش

در دیدار گروه‌های فعال زنان و گروهی از سیاستمداران در مراکش، بحث تغییر قانون بحث برانگیز تجاوز به دختران زیر سن قانونی مطرح شده است.

طبق این قانون، مردی که مرتکب تجاوز شده، در صورتی که با قربانی ازدواج کند، از پیگرد قضایی معاف خواهد شد.

این دیدار به دنبال خودکشی دختر نوجوانی صورت گرفت که در ماه جاری میلادی پس از مورد تجاوز قرار گرفتن، مجبور شد با مرد متجاوز ازدواج کند.

خبرنگار بی بی سی در مراکش می گوید این دختر از مناطق روستایی نشین فقیر این کشور بود. در این نواحی، چنین ازدواج هایی را در راستایی احیای شرف دختر و خانواده او می دانند.