درخواست برای تحقیق در مورد اتهام جرایم جنگی در سریلانکا

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای از دولت سریلانکا خواسته است تا در مورد اتهامات نقض حقوق بشر در دوران جنگ با شورشیان ببرهای تامیل تحقیق کند.

سریلانکا به شدت تلاش کرد تا مانع از تصویب این قطعنامه شود اما در نهایت این قطعنامه با ۲۴ رای مثبت، ۱۵ رای منفی و هشت رای ممتنع به تصویب رسید.

دولت آمریکا گفته است که مقام‌های سریلانکا، برای محاکمه افرادی که در نقض حقوق انسانی در زمان جنگ مسئول بودند، به حد کافی تلاش نکرده اند.

این قطعنامه از دولت سریلانکا می خواهد تا در مورد اتهامات مطرح شده مانند، ربودن افراد، اعدام‌های خودسرانه و سایر موارد تحقیق کند.

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند نیروهای دولتی پیش از پایان جنگ، مرتکب جرایم جنگی شدند.

دولت سریلانکا این مساله را که نیروهایش مرتکب جرایم جنگی شده اند، رد می کند.