امید دبیرکل سازمان ملل به 'نقطه عطف' در بحران سوریه

در پی صدور بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در مورد بحران سوریه، بان کی مون، دبیرکل سازمان، ابراز امیدواری کرده است که وفاق اعضای شورا در صدور این بیانیه نشانه "نقطه عطفی اساسی" در واکنش بین المللی به بحران سیاسی در آن کشور باشد.

بیانیه غیرالزام آور شورای امنیت که با توافق تمامی اعضای شورا، از جمله روسیه و چین، صادر شده از تلاش های کوفی عنان، نماینده مشترک شورای امنیت و اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونت های جاری در سوریه حمایت کرده است.

آقای بان گفته است که بدون اقدام عاجل جهانی، وضعیت در سوریه هر لحظه وخیم تر می شود و از حکومت سوریه خواسته است تا به طرح آقای عنان، شامل خروج و خاتمه عملیات واحدهای ارتش در محله های مسکونی، دو ساعت آتش بس روزانه برای کمک رسانی به غیرنظامیان در مناطق درگیری و تعامل با مخالفان برای یافتن راه حلی سیاسی عمل کند.