محاکمه رئیس سابق ستاد ارتش ترکیه به اتهام توطئه کودتا

روز پنجشنبه، ۳ فروردین (۲۲ مارس)، محاکمه ارتشبد ایلکر باشبوغ، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه، به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت اسلامگرای این کشور در یک دادگاه غیرنظامی آغاز می شود.

ژنرال باشبوغ، که دو سال پیش بازنشسته شد، یکی از حدود دویست و پنجاه نظامی شاغل و بازنشسته و حدود سیصد نفر دیگری است که تا کنون به ارتباط با انواع توطئه ها علیه دولت به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، متهم شده اند.

برخی از ناظران ایراد چنین اتهاماتی را بی اساس دانسته و گفته اند که دولت با کشاندن افراد متنفذ به پای میز محاکمه، در صدد ارعاب مخالفان و رقبای سیاسی خود است.