افزايش هکرها در سال ۲۰۱۱ ميلادی

هکرها در سال ۲۰۱۱ گوی سبقت را از سارقان اطلاعاتی با اهداف مجرمانه دزدیدند.

بر اساس تحقیقی تازه، مقابله با هکرها هر روز دشوارتر می شود.

بر اساس گزارش سالانه شرکت آمریکایی ورایزن، به نسبت مجرمان و گروه های سابقه دار، هکرها در سال ۲۰۱۱ اطلاعات بیشتری را از شرکت های بزرگ دزدیده اند.

بر اساس این تحقیق، ۵۸ درصد از اطلاعات دزدیده شده در سال ۲۰۱۱ توسط هکرها سرقت شده است و سرقت اطلاعات با انگیزه سیاسی رشد چشمگیری داشته است.

در این گزارش ۸۵۵ مورد نقض امنیت اطلاعاتی در نقاط مختلف دنیا ثبت شده که در آن ۱۷۴ میلیون سند دزدیده شده اند.

شرکت ورایزن معتقد است که شرکتهای بزرگ باید برای اطمینان از امنیت خود تدابیرشان را افزایش دهند.