اقامه دعوی علیه شرکت نفتی شل به خاطر لکه‌های نفتی در نیجریه

وکلای بیش از یازده هزار شهروند نیجریه امروز در لندن علیه شرکت نفتی شل اقامه دعوی می‌کنند.

سال پیش شرکت شل مسئولیت دو لکه بزرگ نفتی در دلتای نیجر در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را پذیرفت.

نمایندگان جامعه محلی بودو گفته‌اند که برای دریافت خسارت کامل مربوط به آسیب‌های زیست محیطی وارده، مجبور شده‌اند تا علیه شرکت شل اقامه دعوی کنند.