اروپا هفده مقام ایرانی را به اتهام 'نقض حقوق بشر' تحریم کرد

وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جلسه روز جمعه، ۴ فروردین (۲۳ مارس)، هفده مقام ایرانی را به دلیل "نقض فاحش حقوق بشر" مشمول تحریم قرار داده و تحریم های قبلی وضع شده علیه شصت و یک نفر دیگر از مقامات جمهوری اسلامی را هم به مدت یک سال تمدید کرده اند.

صدور روادید سفر به بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا برای این گروه از مقامات ایرانی ممنوع است و دارایی های آنان در این کشور ها نیز مسدود شده است.

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در توجیه تصمیم جلسه روز جمعه شورای وزیران از "ادامه افزایش در تعداد اعدام ها و سرکوب گسترده شهروندان ایران، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و مخالفان دولت" سخن گفت.