بحران اتمی ایران 'عرضه جهانی نفت را مختل نمی کند'

روز جمعه، ۴ فروردین (۲۳ مارس)، گزارش شد که ماریا وان در هوون، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی گفته است که بعید است بحران اتمی ایران باعث اختلال در عرضه جهانی نفت شود و کشورهای مصرف کننده را وادار به استفاده از ذخایر استراتژیک نفت خود کند.

یکی از وظایف آژانس بین المللی انرژی تعیین و نظارت بر روش های مدیریت ذخایر نفتی کشورهای پیشرفته و مصرف کننده نفت در جهان است و مدیر اجرایی این نهاد به منظور شرکت در اجلاس عالی همکاری گاز آسیا به دهلی، پایتخت هند، سفر کرده است.

اصرار ایران بر نادیده گرفتن مصوبات شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد تعلیق بخشی از برنامه های هسته ای این کشور باعث تشدید تحریم های تجاری و مالی خارجی از جمله کاهش صادرات نفت خام و دشواری دردریافت عواید ارزی حاصله از صادرات شده است.