'مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار، ناپدید شده است'

همسر مسعود لواسانی می گوید این روزنامه نگار منتقد حکومت ایران که چند ماه پیش از زندان آزاد شده بود، ناپدید شده است.

فاطمه خردمند در صفحه فیسبوک خود نوشته است که آقای لواسانی از روز دوم فروردین از منزل خارج شده و هنوز بازنگشته است. خانم خردمند گفته هیچ مرجع رسمی و قانونی مسئولیت بازداشت احتمالی همسرش را برعهده نگرفته است.

مسعود لواسانی از جمله روزنامه‌نگارانی است که پس از انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به دو سال زندان محکوم شد که با پایان دوران محکومتیش در شهریور گذشته آزاد شد.

همسر آقای لواسانی، فاطمه خردمند، که روزنامه نگار است نیز در دی ماه گذشته بازداشت شده بود اما بهمن ماه از زندان اوین آزاد شد.