نیروی ویژه اتحادیه آفریقا برای دستگیری رهبر شورشیان اوگاندا

اتحادیه آفریقا در حال تشکیل یک نیروی منطقه ای پنج هزار عضوی برای دستگیری جوزف کنی، فرمانده فراری شورشیان اوگاندا است.

طی ماه جاری میلادی، یک کارزار اینترنتی برای دستگیری این رهبر "ارتش مقاومت پروردگار" اوگاندا به راه افتاد.

این ویدئو که بر روی یوتیوب منتشر شد و عنوان آن کنی ۲۰۱۲ بود، هشتاد و چهار میلیون ببیننده داشت.

به اعتقاد سازمان ملل، رهبر شورشیان اوگاندا در جمهوری آفریقای مرکزی است.

ارتش مقاومت پروردگار در اوگاندا سالهاست که در درگیری های مسلحانه، از کودکان استفاده می کند و شورشیان تحت امر جوزف کنی کودکان و نوجوانان آفریقایی را به اجبار به خدمت خود درمی آورند.