درگیری پلیس با تظاهر کنندگان در بحرین

روز شنبه درگیری هایی میان پلیس بحرین و تظاهرکنندگان در شهر شیعه نشین ستره رخ داد.

بنابر گزارش ها تظاهرات در این شهر در مخالفت با برگزاری مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک، که ماه آینده در این شهر برگزار می شود بود.

روز شنبه صدها پلیس ضد شورش در سطح این شهر حضور داشتند. اغلب ساکنان شهر ستره که در جنوب شرفی منامه قرار دارد، قشر کم درآمد هستند.

شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفته اند جوانان در این درگیری ها به سمت پلیس بمب های دست ساز و سنگ پرتاب می کردند.

پلیس هم با گاز اشک آور به آنها پاسخ می داد.

گروه های مخالف حاکمیت در بحرین اعلام کرده اند بر علیه مسابقات فرمول یک تظاهرات بیشتری خواهند کرد.

میرزا رابیا، که در این شهر زندگی می کند در این باره گفت: "دولت برای این مسابقه پول زیادی خرج می کند و این در حالیست که مردم هر روز کشته می شوند."

روز جمعه نیز به دعوت ائتلافی از پنج گروه مخالف دولت بحرین، در نقاط مختلف این کشور تظاهراتی برگزار شد.

این تظاهرات با اجازه مقام های دولتی صورت گرفت.