معاون رییس جمهور سابق آمریکا تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت

دیک چنی، معاون رییس جمهور سابق آمریکا روز شنبه، تحت عمل جراحی پیوند قلب قرار گرفته، و در بیمارستانی در ایالت ویرجینیا به سر می برد.

کارا آهرن، دستیار آقای چنی گفته بیست ماه است که او در انتظار این عمل جراحی به سر می برده است.

همچنین او گفته اطلاعاتی از فردی که قلبش را به او اهداء کرده ندارد.

در ادامه خانم آهرن گفت: "با وجود اینکه آقای چنی و خانواده اش هویت اهداء کننده را نمی دانند، اما آنها برای همیشه از او برای هدیه ای که زندگی او را نجات داده، سپاسگزار خواهند بود."

آقای چنی در سال ۲۰۱۰، برای پنجمین بار سکته کرد. همچنین در سال ۲۰۰۱، دستگاه تظیم ضربان قلب در سینه وی جای داده شد.