کمک های آمریکا به فلسطینیان آزاد شد

کمک های آمریکا به فلسطینیان آزاد شد

با تصویب قانون گزاران آمریکایی ۸۸ میلیون دلار کمک آمریکا به فلسطینی ها که ۶ ماه گذشته معلق شده بود آزاد شده است.

گفته می شود این کمک مالی برای بهبود بهداشت و درمان و نیز تامین آب و غذا برای فلسطینی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

این اقدام در پی آن انجام می شود که دو نماینده ارشد جمهوری خواه از مجلس نمایندگان دست از مخالفت برای آزاد کردن این کمک ها برداشتند.