حضور چشمگیر اسلام‌گراها در هیات تدوین قانون اساسی جدید مصر

در مصر، اسلام گراهای این کشور اکثریت کرسی های هیاتی را که قرار است قانون اساسی جدید کشور را تدوین کنند، دراختیار گرفته‌اند.

به گفته مقامات، در انتخابات روز گذشته شنبه ۲۴ (مارس) که توسط دو مجلس علیا و سفلی که تحت تسلط اسلام گرایان است، برگزار شد، حدود هفتاد درصد از صد عضو منتخب این هیات از احزاب اسلام گرا هستند.

احزاب اسلام گرا حدود سه چهارم اعضای پارلمان مصر را تشکیل می دهند.

روز گذشته گروهی از احزاب سکولار و لیبرال ضمن خارج شدن از روند انتخاب هیات تدوین قانون اساسی نسبت به عواقب حضور چشمگیر اسلام گرایان و نفوذ آنها هشداردادند.

به گفته لیبرال ها و سکولارها، اسلام گرایان در تلاشند تا روند تدوین قانون اساسی را به انحصار خود دربیاورند.

از مواردی که قرار است این هیات به آن بپردازد، میزان اثر گذاری قوانین اسلامی بر قانون اساسی جدید مصر خواهد بود.