پاپ، قاچاق مواد مخدر و فساد مالی در مکزيک را محکوم کرد

پاپ بنديکت شانزدهم قاچاق مواد مخدر و فساد مالی را در مراسم عشای ربانی در مکزيک محکوم کرد.

پاپ از کاتولیکها خواست از دین و ایمان خود برای پاسخ به فقر و جنایت و رد خشونت و انتقام استفاده کنند.

حدود سیصد هزار نفر برای شنیدن سخنان پاپ در شهر سیلاو مکزیک جمع شدند.

این نخستین سفر پاپ بندیکت شانزدهم به کشورهای آمریکای لاتین است.

همچنین در دیداری که پاپ روز شنبه با رئیس جمهوری مکزیک داشت درباره خشونت های مربوط به قاچاق مواد مخدر در این کشور نیز بحث کرد.