چاوز برای ادامه درمان دوباره به کوبا رفت

هوگو چاوز، رئيس جمهوری ونزولا، برای ادامه درمان سرطانش و شروع رادیوتراپی به کوبا رفت.

او می گويد تا کنون يک بار راديوتراپی کرده و پس از 5 بار راديوتراپی به ونزوئلا باز خواهد گشت.

آقای چاوز، که 57 سال سن دارد ماه گذشته هم برای عمل جراحی و برداشتن يک تومور در لگن خاصره خود به کوبا سفر کرده بود.

رئيس جمهوری ونزوئلا يک روز قبل از سفر سه روزه پاپ بنديکت شانزدهم به کوبا، به اين کشور سفر کرد.

بيماری رئيس جمهوری ونزوئلا ترديدهايی را در توانايی او برای شرکت درمبارزات انتخاباتی ماه اکتبر سال جاری ميلادی به وجود آورده است.