در آستانه نشست اتحادیه عرب، فضای بغداد امنیتی شد

در آستانه برگزاری نشست اتحادیه عرب در عراق، تمهیدات امنیتی شدیدی در بغداد، پایتخت این کشور در پیش گرفته شده است.

بر اساس گزارش‌ها، تا زمان پایان نشست اتحادیه عرب در روز پنجشنبه آینده، پرواز هواپیماها بر فراز بغداد متوقف شده است. هم‌اکنون صدها مانع ایست بازرسی در بغداد ایجاد شده و گروه‌هایی از نیروهای امنیتی مسلح، خودروهای عبوری را بازرسی می‌کنند.

بحران در سوریه محور اصلی مذاکرات اتحادیه عرب در بغداد خواهد بود، ولی به دنبال خشونت‌های سال‌های اخیر در عراق، برگزاری این نشست، آزمونی برای دولت این کشور نیز به شمار می‌رود.

در ماه‌های گذشته چندین بمبگذاری در عراق انجام شد و این نگرانی وجود دارد که شورشیان در عراق، شرکت‌کنندگان در نشست اتحادیه عرب را هدف حمله‌های خود قرار دهند.