اجرای طرح 'شناسایی نامحسوس دانش‌آموزان نخبه' در ایران

نسرین سلطانخواه، معاون علمی و فناوری محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران گفت که با اجرای طرحی قرار است دانش‌آموزان نخبه شناسایی شوند و از نظر علمی و معنوی مورد رصد و هدایت نامحسوس قرار گیرند.

خانم سلطانخواه روز دوشنبه، ۷ فروردین، ۲۶ مارس به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت که در "طرح ملی شهاب" که از مدتی قبل به صورت آزمایشی اجرا شده، قرار نیست به دانش آموزان شناسایی شده، این موضوع گفته شود و آنها نباید احساس کنند نسبت به بقیه ارجحیت یا امتیازی دارد ."

او گفت که طی این طرح که قرار است در سال جدید اجرا شود، دانش‌آموزان نخبه به صورت "ساکت شناسایی و به شکل نامحسوس هدایت می‌شوند."