استقبال رسمی از پاپ در کوبا

رائول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا، از پاپ بندیکت شانزدهم استقبال رسمی کرد.

آقای کاسترو گفت که کوبا مفتخر است که پاپ به این کشور آمده است.

پاپ برای سفری سه روزه وارد کوبا شده است. این نخستین سفر پاپ بندیکت شانزدهم به کشورهای آمریکای لاتین است.

پاپ پیش از سفرش به کوبا از این کشور خواسته بود تا بدیلی برای مارکسیسم پیدا کند.

آقای کاسترو اما از سیستم سوسیالیستی کشورش دفاع کرد و در انتقاد از آمریکا گفت که این کشور نباید تحریم هایی علیه کوبا وضع کند.

رئیس جمهوری کوبا همچنین تاکید کرد که کشورش می خواهد مستقل بماند.