درگیری های مرزی سودان و سودان جنوبی

ارتش سودان و سودان جنوبی، در مناطق مرزی دو کشور با هم درگیر شدند.

یک سخنگوی ارتش سودان جنوبی به بی بی سی گفت که این بزرگترین درگیری میان دو کشور از زمان استقلال سودان جنوبی است.

سودان جنوبی حدود ۹ پیش از سودان مستقل شد.

این درگیری ها یک هفته پیش از سفر عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان به سودان جنوبی انجام شده است.

خبرنگار بی بی سی در سودان می گوید که حال بعید به نظر می رسد این دیدار انجام شود.

هر دو کشور، دیگری را متهم به شروع درگیری ها می کنند.