غیرنظامیان بیشترین قربانیان تسلیحات انفجاری هستند

گروه موسوم به "اقدام علیه خشونت مسلحانه" در گزارشی گفته است که افراد غیرنظامی و غیر مسلح بیش از سه چهارم کشته شدگان و زخمی های استفاده از تسلیحات انفجاری، مانند بمب، توپخانه و نارنجک را تشکیل می دهند.

این گروه گفته است که در سال گذشته، بیش از هفتاد درصد از قربانیان اینگونه تسلیحات در جهان در نتیجه حملات انفجاری در پنج کشور - عراق، پاکستان، افغانستان، لیبی و سومالی - زخمی شدند و یا جان خود را از دست دادند.

اقدام علیه خشونت مسلحانه از دولت ها و سازمان های بین المللی خواسته است تا برای جلوگیری از کاربرد اینگونه تسلیحات در مناطق غیر نظامی فعالیت بیشتری کنند.