آشوب در کراچی در پی ترور فعال حزبی

در پی قتل یکی از فعالان حزب متحده قومی پاکستان (ام کیو ام) در شهر کراچی، پاکستان، افراد مسلح در شهر به حرکت در آمده و تعدادی خودرو را به آتش کشیده اند.

ساکنان کراچی گفته اند که این افراد آزادانه در شهر حرکت و مردم را تهدید می کنند و در نتیجه، محل های کسب و کار و مدارس بسته شده و امتحان دانشگاهی به تعویق افتاده است.

حزب متحده قومی قتل این عضو خود را به گروه های مسلح محلی نسبت داده و خواستار یک روز عزای عمومی در شهر شده است.