بازدید بشار اسد از شهر گلوله‌باران شده حمص

تلویزیون دولتی سوریه، بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور را در حال بازدید از محله بابا عمرو در شهر حمص، که پیشتر در تصرف شورشیان قرار داشت، نشان داده است.

تصاویر تلویزیونی بشار اسد را در حال بازدید از خرابه های این محله نشان می داد.

در این تصاویر نشان داده شد که بشار اسد با ساکنان به ظاهر مشتاق این محله صحبت می کند و می گوید که بر ویرانه های باباعمرو، محله ای بهتر ساخته خواهد شد.

گروه های فعال حقوق بشر می گویند که صدها نفر از غیر نظامیان در شهر حمص در جریان یک ماه حمله شدید توپخانه ای و سلاح های سنگین از سوی نیروهای دولتی، جان خود را از دست دادند.

نیروهای دولتی سوریه هفته ها به منظور بیرون راندن نیروهای شورشی مسلح، محله باباعمرو را تحت حملات شدید قرار دادند و سر انجام چهار هفته پیش، آن را از تصرف شورشیان درآوردند.