برزیل با سکس توریسم مقابله می کند

دولت برزیل می گوید که با وبسایت هایی که این کشور را به عنوان یک مقصد توریستی برای گردشگران جویای روابط جنسی تفریحی معرفی می کنند، مقابله می کند.

دولت برزیل اعلام کرده که تاکنون حدود دو هزار سایت اینترنتی را شناسایی کرده که با وجود شکل و شمایلی مشابه آژانس های مسافرتی محتوایی مرتبط با روابط جنسی داشته اند.

برزیل و به ویژه سواحل ریودوژانیرو در سالهای اخیر همواره مقصدی برای گردشگرانی بوده که برقراری رابطه جنسی یکی از برنامه های اصلی سفر آنها بوده است.

گزارشگران می گویند تلاش های جدید دولت برای برخورد با سکس - توریسم، بخشی از برنامه های این کشور است که متاثر از میزبانی جام جهانی فوتبال 2014 در برزیل صورت می گیرد.