کوفی عنان به ایران 'سفر می‌کند'

وزیر امور خارجه ایران گفت کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل و نماینده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه هفته آینده به ایران سفر می‌کند.

علی اکبر صالحی گفت کشورش امیدوار است ماموریت آقای عنان در سوریه، به موفقیت منجر شود.

دولت سوریه اخیرا طرح پیشنهادی صلح کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه را پذیرفت.

آقای عنان برای جلب نظر کشورهای 'حامی' سوریه تا کنون به روسیه و چین سفر کرده است.

آقای صالحی همچنین در دیدار با فیصل مقداد، فرستاده ویژه رئیس جمهوری سوریه، جامعه جهانی را به پرهیز از "اقدام شتابزده و مداخله جویانه" در سوریه فراخوانده است.

آقای مقداد نیز از کمک‌های "انساندوستانه" ایران به ملت و دولت سوریه تشکر کرده است.