دولت پرتغال به دنبال تغییرات اساسی در قانون کار

مجلس پرتغال امروز در باره تغییرات اساسی در قانون کار این کشور به شور می نشیند.

از جمله این تغییرات می‌توان به کاهش میزان تعطیلات، کم کردن میزان اضافه کاری پرداختی به کارگران و آسان تر و کم هزینه تر کردن اخراج آنها از محل‌های کار است.

دولت پرتغال در قبال دریافت کمک برای خروج از بحران بدهی ها، متعهد به انجام این تغییرات شده است.

حزب مخالف سوسیالیست می گوید این تغییرات بیش از میزان لازم است و بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری پرتغال نیز گفته است که برای نشان دادن مخالفت خود با این طرح ها، دست به اعتصاب عمومی می‌زند.