بررسی استفاده از ذخایر استراتژیک نفت کشورهای غربی

فرانسه، آمریکا و بریتانیا مذاکراتی را در مورد احتمال استفاده از ذخایر استراتژیک نفتی خود آغاز کرده اند که هدف از آن، افزایش عرضه و جلوگیری از ادامه روند افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی است.

ذخایر استراتژیک کشورهای غربی به منظور مواجهه با شرایط اضطراری مانند کاهش شدید یا قطع عرضه نفت ایجاد شده و برخی از ناظران گفته اند که موضوع استفاده از ذخایر در حال حاضر ناشی از نگرانی نسبت به آثار منفی افزایش بهای نفت خام بر روند شکننده رشد اقتصاد جهانی است.

اریک بسون، وزیر انرژی فرانسه، گفته است که مقامات آمریکایی خواستار حمایت فرانسه از امکان "آزاد کردن" بخشی از ذخایر نفتی کشورهای غربی شدند و فرانسه نیز از این نظر استقبال کرده است و افزود که ممکن است چنین اقدامی "ظرف چند هفته آینده" صورت گیرد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اواخر سال جاری برگزار می شود و باراک اوباما، رئیس جمهوری و نامزد حزب دموکرات، مایل نیست توقف روند رشد اقتصادی آن کشور مانع از پیروزی او در انتخابات و دستیابی به دور دوم ریاست جمهوری شود.