کوفی عنان به ایران 'نمی رود'

احمد فوزی، سخنگوی کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است که آقای عنان به ایران نخواهد رفت.

پیشتر علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران گفته بود که آقای عنان هفته آینده برای گفت و گو درباره سوریه به تهران می رود.

دولت سوریه اخیرا طرح پیشنهادی صلح کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه را پذیرفت.

آقای عنان برای جلب نظر کشورهای 'حامی' سوریه تا کنون به روسیه و چین سفر کرده است.

ایران از طرح صلح آقای عنان برای بحران سوریه حمایت کرده است.