ادامه مناقشات بر سر طرح بیمه همگانی باراک اوباما

دیوان عالی آمریکا پس از سه روز مناظره درباره طرح بیمه ای که باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا پیشتر ارائه کرده بود، به نتیجه ای نرسیده است.

بنا به طرح بیمه آقای اوباما، که طرحی تاریخی در آمریکا به حساب می آید، همه افراد با هر درآمدی، باید بیمه داشته باشند.

اما مخالفان آن می گویند این، گونه ای اعمال نظر دولت در زندگی خصوصی افراد است.

در مجموع ۲۶ ایالت آمریکا، طرح آقای اوباما را در زمینه بیمه اجتماعی غیر قانونی دانسته و بر علیه این طرح به دیوان عالی آمریکا شکایت کرده اند.

قرار است قاضیان این دادگاه در جلسه های خصوصی، به بحت و تبادل نظر درباره این طرح بپردازند. آنها باید نظر نهایی خود را در ماه ژوئن ارائه کنند.