دهها نفر در درگيريهای شهر سبها در ليبی کشته شدند

دست کم ۷۰ نفر در درگیریهای بین گروههای شبه نظامی لیبی در شهر سبها کشته شدند.

درگیریها بین شورشیان سابق و گروه قوم التبو پس از کشتن یک شورشی در روز یکشنبه آغاز شد.

روز چهارشنبه این دو گروه با آتش بس موافقت کردند اما گزارشها حاکی از آن است که اين درگیریها ادامه دارند.

بنا به گفته یک سخنگوی دولت لیبی، صدها نفر از نیروهای دولتی به این ناحیه فرستاده شده اند و گروههای امداد در راهند.

به گفته ناصر المنا از روز دوشنبه تا کنون ۷۰ نفر کشته و بیش از ۱۵۰ نفر در جریان این درگیری ها زخمی شده اند.

شورای انتقالی ملی لیبی با چالشهای جدی در مواجهه با گروههای شبه تظامی در نقاط مختلف کشور روبرو است.

بنا به گزارش بی بی سی، برخی از اقوام آفریقایی در جنوب لیبی از جمله قوم التبو معتقدند که با مساوات و مانند اعراب رفتار نمی شود.

اما برخی از مردم لیبی می گویند قوم التبو در قاچاق انسان، انتقال مهاجران غیر قانونی به اروپا دست دارند.