حکم اعدام سه نفر در ژاپن اجرا شد

در نخستین مورد از اجرای حکم اعدام در ژاپن طی یک سال و نیم گذشته، روز پنجشنبه، ۱۰ فروردین (۲۹ مارس)، وزارت دادگستری اعلام کرد که احکام سه محکوم به اعدام، از جمله فردی که پنج نفر را به قتل رسانده بود، به اجرا در آمده است.

ژاپن از جمله معدود کشورهای پیشرفته جهان است که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده و اگرچه این حکم به ندرت صادر و کمتر اجرا می شود، اما دولت ژاپن هنوز از تصویب قانون الغای مجازات اعدام خودداری می کند.

در حال حاضر، بیش از دویست محکوم به اعدام در بخش ویژه در زندان های ژاپن به سر می برند که از جمله می توان به شوکو آساهارا، طراح حملات با گاز سمی سارین به ایستگاه های متروی توکیو در سال ۱۹۹۵ اشاره کرد که به مرگ سیزده نفر و آسیب دیدگی دهها تن دیگر منجر شد.