حمله به شیعیان و کارکنان سازمان ملل در بلوچستان پاکستان

در دو حادثه جداگانه در ایالت بلوچستان پاکستان، افراد مسلح ناشناس هشت نفر را به ضرب گلوله از پای درآورده اند.

به گزارش منابع خبری پاکستان، نخستین حادثه در کویته، مرکز بلوچستان روی داد و در جریان آن، افراد مسلح به سوی خودروی حامل چند تن از شیعیان قوم هزاره تیراندازی کردند و شش نفر، از جمله یک زن را به قتل رساندند.

در دومین حادثه در منطقه مستونگ، دو کارمند پاکستانی سازمان ملل به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شدند.

در مورد عوامل این حملات، انگیزه آنان و ارتباط احتمالی بین این دو حادثه جزئیات بیشتری انتشار نیافته است.