محاکمه دانشمند هسته‌ای فرانسه به اتهام همکاری با القاعده

یک دانشمند هسته ای فرانسوی که در آزمایشگاه 'سرن' سوئیس کار می کرد، به اتهام طراحی حملات تروریستی در فرانسه محاکمه شده است.

ادلین هیشور دو سال و نیم قبل دستگیر شد و از آن زمان در بازداشت بوده است.

در آن زمان، پلیس ایمیل‌های او را با فردی که گفته می شود از عوامل شبکه القاعده است، تحت نظر گرفت.

بنابر گزارش‌ها، در این ایمیل‌ها اهدافی برای حمله در نظر گرفته شده بود و مندرجات آنها نشان می داد که آقای هیشور مایل است بخشی از یک واحد فعال باشد.

وکیل این دانشمند هسته ای می گوید کل آن چیزی که موکلش انجام داده، بیان دیدگاه‌های بحث‌برانگیز در اینترنت بوده و او در هیچ توطئه ای مشارکت نداشته است.